30. září 2020 Goliáš Tisk

režie: Peter Grönlund, Švédsko 2018, 88 minut
Pro sedmnáctiletého Kimmieho přichází dospělost až příliš rychle. Jeho otec nastupuje trest ve vězení a od syna se očekává, že naváže na jeho kriminální činnost. Kimmie na to ale není připravený. Drama zasazené do neutěšeného průmyslového města kdesi ve Švédsku je zneklidňujícím obrazem společenských proměn i rozpadu tradičních patriarchálních struktur.