Sejdeme se po prázdninách... Tisk
Přejeme všem členům a příznivcům krásné léto a těšíme se v září opět nashledanou.
Martin Janouš, Petr Kulhánek a Dušan Kondel